Murawska, I. (2021) „Ditta Baczała, Piotr Błajet, Beata Przyborowska, Krzysztof Rubacha, Intymność – rozwój – edukacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, ss. 179”, Rocznik Andragogiczny, 27, s. 238–240. doi: 10.12775/33269.