Jędrzejak, K. (2021) „Habilitacja dra Tomasza Maliszewskiego”, Rocznik Andragogiczny, 27, s. 233–235. doi: 10.12775/33268.