Mazurek, E. (2020) „Lokalny ośrodek wiedzy i edukacji – centrum inicjowania i koordynowania edukacji dorosłych w społecznościach lokalnych”, Rocznik Andragogiczny, 26, s. 199–212. doi: 10.12775/RA.2019.012.