Dębska, E., Gromadzka, M., Marianowska, A. ., Parlak, D. . i Wojciechowska, Z. . (2021) „Sprawozdanie z konferencji naukowej «Przestrzenie uczenia się dorosłych (Spaces of Adult Learning)», Uniwersytet Warszawski, 5–6 października 2020 r”, Rocznik Andragogiczny, 28, s. 180–189. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/RA/article/view/21498 (Udostępniono: 9 luty 2023).