Wojciechowska, Z. (2018) „Źródła i rodzaje zmian zawodowych w biografiach młodych dorosłych”, Rocznik Andragogiczny, 25, s. 249–266. doi: 10.12775/RA.2018.15.