Malec Rawiński, M. i Zakowicz, I. (2018) „Renesans czy zmierzch idei uniwersytetów trzeciego wieku? Refleksje i wnioski z realizacji projektu «UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać»”, Rocznik Andragogiczny, 25, s. 141–156. doi: 10.12775/RA.2018.09.