Przybylska, E. (2018) „Uniwersalizm w kalejdoskopie kultur: w sprawie edukacji globalnej dorosłych”, Rocznik Andragogiczny, 25, s. 67–80. doi: 10.12775/RA.2018.04.