Solarczyk-Szwec, H. (2018) „Akademickie Towarzystwo Andragogiczne – ciągłość i zmiana”, Rocznik Andragogiczny, 25, s. 59–64. doi: 10.12775/RA.2018.03.