Jurgiel-Aleksander, A. (2017) „Fenomenografia i jej poznawcze konsekwencje w świetle projektu na temat doświadczeń edukacyjnych dorosłych. Refleksja badacza”, Rocznik Andragogiczny, 23, s. 267–282. doi: 10.12775/RA.2016.014.