Góralska, R. (2017) „Kapitał emocjonalny w perspektywie całożyciowego uczenia się – ujęcie adaptacyjne versus krytyczne”, Rocznik Andragogiczny, 23, s. 83–102. doi: 10.12775/RA.2016.004.