Pietkiewicz-Pareek, B. (2016) „«Iluzoryczna» walka z analfabetyzmem dorosłych w Indiach – polityka oświatowa”, Rocznik Andragogiczny, 22, s. 277–286. doi: 10.12775/RA.2015.016.