Nuissl, E. i Przybylska, E. (2016) „Przekaz kulturowy w przestrzeni publicznej na przykładzie muzeów”, Rocznik Andragogiczny, 22, s. 245–266. doi: 10.12775/RA.2015.014.