Stopińska-Pająk, A. (2016) „Polskie tradycje instytucji edukacji dorosłych w kontekście uczenia się całożyciowego”, Rocznik Andragogiczny, 22, s. 289–300. doi: 10.12775/RA.2015.017.