Golonka-Legut, J. (2016) „Uczenie się w perspektywie biograficzności. Perspektywa andragogiczna”, Rocznik Andragogiczny, 22, s. 101–118. doi: 10.12775/RA.2015.005.