Dubas, Elżbieta. 2015. „Zmiana I Uczenie Się W Perspektywie Edukacji dorosłych. Przykład Projektu Lives in Changing «Butterfly»”. Rocznik Andragogiczny 21 (czerwiec):459-80. https://doi.org/10.12775/RA.2014.033.