Półturzycki, Józef. 2015. „Spór O Elżbietę Zawacką – żołnierza I Pedagoga”. Rocznik Andragogiczny 21 (czerwiec):317-32. https://doi.org/10.12775/RA.2014.023.