Szymczak, Sławomir. 2021. „Ewa Solarczyk-Ambrozik, Monika Christoph, Renata Konieczna-Woźniak (red.), Edukacja dorosłych a Planowanie Karier Edukacyjno-Zawodowych, Seria Psychologia I Pedagogika, Nr 324, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, Ss. 340”. Rocznik Andragogiczny 28 (listopad):213-17. https://apcz.umk.pl/RA/article/view/34466.