Symonowicz-Jabłońska, Izabela. 2021. „Anna Frąckowiak, Monika Gromadzka, Józef Półturzycki, Samokształcenie W Edukacji całożyciowej, Sieć Badawcza Łukasiewicza – Instytut Technologii Eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe, Radom– –Warszawa 2019, Ss. 416”. Rocznik Andragogiczny 27 (luty):246-50. https://doi.org/10.12775/33271.