Mazurek, Emilia. 2020. „Lokalny ośrodek Wiedzy I Edukacji – Centrum Inicjowania I Koordynowania Edukacji dorosłych W społecznościach Lokalnych”. Rocznik Andragogiczny 26 (marzec):199-212. https://doi.org/10.12775/RA.2019.012.