Jurgiel-Aleksander, Alicja. 2017. „Fenomenografia I Jej Poznawcze Konsekwencje W świetle Projektu Na Temat doświadczeń Edukacyjnych dorosłych. Refleksja Badacza”. Rocznik Andragogiczny 23 (czerwiec):267-82. https://doi.org/10.12775/RA.2016.014.