Stopińska-Pająk, Agnieszka. 2016. „Polskie Tradycje Instytucji Edukacji dorosłych W kontekście Uczenia Się całożyciowego”. Rocznik Andragogiczny 22 (kwiecień):289-300. https://doi.org/10.12775/RA.2015.017.