SYMONOWICZ-JABŁOŃSKA, I. Anna Frąckowiak, Monika Gromadzka, Józef Półturzycki, Samokształcenie w edukacji całożyciowej, Sieć Badawcza Łukasiewicza – Instytut Technologii Eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe, Radom– –Warszawa 2019, ss. 416. Rocznik Andragogiczny, [S. l.], v. 27, p. 246–250, 2021. DOI: 10.12775/33271. Disponível em: https://apcz.umk.pl/RA/article/view/33271. Acesso em: 22 wrz. 2023.