Matusiak, A. (2015). Ewa Solarczyk-Ambrozik (red.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ss. 479. Rocznik Andragogiczny, 21, 608–611. https://doi.org/10.12775/RA.2014.051