Bąk, J. (2015). Dorota Bąk-Gajda „Nieformalne nauczanie i uczenie się w procesie diagnozy kwalifikacyjnej”. Rocznik Andragogiczny, 21, 521–524. https://doi.org/10.12775/6836