Półturzycki, J. (2015). Prof. zw. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak. Rocznik Andragogiczny, 21, 515–519. https://doi.org/10.12775/6833