Półturzycki, J. (2015). Spór o Elżbietę Zawacką – żołnierza i pedagoga. Rocznik Andragogiczny, 21, 317–332. https://doi.org/10.12775/RA.2014.023