Nuissl, E. (2015). Sterowanie edukacją dorosłych (z niemieckiej perspektywy). Rocznik Andragogiczny, 21, 113–118. https://doi.org/10.12775/RA.2014.007