Saran, J. (2015). Niepokoje współczesnej andragogiki wobec urynkowienia edukacji. Rocznik Andragogiczny, 21, 101–112. https://doi.org/10.12775/RA.2014.006