Zaorska, M. (2015). Osoba z niepełnosprawnością na drodze aktywizacji zawodowej – wybrane problemy a realia współczesnej rzeczywistości społecznej. Rocznik Andragogiczny, 21, 227–236. https://doi.org/10.12775/RA.2014.016