Konieczna-Woźniak, R. (2014). Uczenie się jako strategia pozytywnego starzenia się. Rocznik Andragogiczny, 20, 185–200. https://doi.org/10.12775/RA.2013.010