Litawa, A. (2021). Realizowanie harmonijnej pasji jako działanie autokreacyjne . Rocznik Andragogiczny, 28, 115–126. https://doi.org/10.12775/RA.2021.008