Jędrzejak, K. (2021). Tomasz Maliszewski, Recepcja idei uniwersytetów ludowych na ziemiach polskich do czasów I wojny światowej, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2019. Rocznik Andragogiczny, 27, 256–260. https://doi.org/10.12775/33273