Symonowicz-Jabłońska, I. (2021). Anna Frąckowiak, Monika Gromadzka, Józef Półturzycki, Samokształcenie w edukacji całożyciowej, Sieć Badawcza Łukasiewicza – Instytut Technologii Eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe, Radom– –Warszawa 2019, ss. 416. Rocznik Andragogiczny, 27, 246–250. https://doi.org/10.12775/33271