Murawska, I. (2021). Ditta Baczała, Piotr Błajet, Beata Przyborowska, Krzysztof Rubacha, Intymność – rozwój – edukacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, ss. 179. Rocznik Andragogiczny, 27, 238–240. https://doi.org/10.12775/33269