Jędrzejak, K. (2021). Habilitacja dra Tomasza Maliszewskiego. Rocznik Andragogiczny, 27, 233–235. https://doi.org/10.12775/33268