Koss-Goryszewska, M., & Walicka, S. (2021). Zastosowanie krajowej ramy kwalifikacji do rozwijania umiejętności podstawowych przez dorosłych w Irlandii. Rocznik Andragogiczny, 27, 107–121. https://doi.org/10.12775/RA.2020.006