Mazurek, E. (2020). Lokalny ośrodek wiedzy i edukacji – centrum inicjowania i koordynowania edukacji dorosłych w społecznościach lokalnych. Rocznik Andragogiczny, 26, 199–212. https://doi.org/10.12775/RA.2019.012