Dębska, E., Gromadzka, M., Marianowska, A. ., Parlak, D. ., & Wojciechowska, Z. . (2021). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Przestrzenie uczenia się dorosłych (Spaces of Adult Learning)”, Uniwersytet Warszawski, 5–6 października 2020 r. Rocznik Andragogiczny, 28, 180–189. Pobrano z https://apcz.umk.pl/RA/article/view/21498