Wojciechowska, Z. (2018). Źródła i rodzaje zmian zawodowych w biografiach młodych dorosłych. Rocznik Andragogiczny, 25, 249–266. https://doi.org/10.12775/RA.2018.15