Malec Rawiński, M., & Zakowicz, I. (2018). Renesans czy zmierzch idei uniwersytetów trzeciego wieku? Refleksje i wnioski z realizacji projektu „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać”. Rocznik Andragogiczny, 25, 141–156. https://doi.org/10.12775/RA.2018.09