Przybylska, E. (2018). Uniwersalizm w kalejdoskopie kultur: w sprawie edukacji globalnej dorosłych. Rocznik Andragogiczny, 25, 67–80. https://doi.org/10.12775/RA.2018.04