Solarczyk-Szwec, H. (2018). Akademickie Towarzystwo Andragogiczne – ciągłość i zmiana. Rocznik Andragogiczny, 25, 59–64. https://doi.org/10.12775/RA.2018.03