Jurgiel-Aleksander, A. (2018). Bycie rodzicem jako uczące doświadczenie. Perspektywa andragogiczna. Rocznik Andragogiczny, 24, 75–86. https://doi.org/10.12775/RA.2017.005