Jurgiel-Aleksander, A. (2017). Fenomenografia i jej poznawcze konsekwencje w świetle projektu na temat doświadczeń edukacyjnych dorosłych. Refleksja badacza. Rocznik Andragogiczny, 23, 267–282. https://doi.org/10.12775/RA.2016.014