Góralska, R. (2017). Kapitał emocjonalny w perspektywie całożyciowego uczenia się – ujęcie adaptacyjne versus krytyczne. Rocznik Andragogiczny, 23, 83–102. https://doi.org/10.12775/RA.2016.004