Pietkiewicz-Pareek, B. (2016). „Iluzoryczna” walka z analfabetyzmem dorosłych w Indiach – polityka oświatowa. Rocznik Andragogiczny, 22, 277–286. https://doi.org/10.12775/RA.2015.016