Nuissl, E., & Przybylska, E. (2016). Przekaz kulturowy w przestrzeni publicznej na przykładzie muzeów. Rocznik Andragogiczny, 22, 245–266. https://doi.org/10.12775/RA.2015.014