Stopińska-Pająk, A. (2016). Polskie tradycje instytucji edukacji dorosłych w kontekście uczenia się całożyciowego. Rocznik Andragogiczny, 22, 289–300. https://doi.org/10.12775/RA.2015.017