Golonka-Legut, J. (2016). Uczenie się w perspektywie biograficzności. Perspektywa andragogiczna. Rocznik Andragogiczny, 22, 101–118. https://doi.org/10.12775/RA.2015.005