(1)
Dubas, E. Zmiana I Uczenie Się W Perspektywie Edukacji dorosłych. Przykład Projektu Lives in Changing „Butterfly”. RA 2015, 21, 459-480.